EN
Բոլոր բաժինները

Գլխավոր>Ապրանքներ>Antioxidant

Հսկա Knotweed Rhizome քաղվածք 50%, 98% resveratrol

Կատալոգ No: QT170215015
Դիտում (ներ) ը `3555

Product name:Giant knotweed extract resveratrol
Botanical Source:Polygonum Cuspidatum Sieb
Main Ingredient:50%, 98% resveratrol
Թեստավորման մեթոդ ՝ HPLC
Օգտագործված մաս. Արմատ
Appearance&Specification:
50% Resveratrol HPLC light yellow
98% Resveratrol HPLC White powder

Հետադարձ կապ
Ապրանք Մանրամասն

Polygonum cuspidatum is one of the plants of the family Polygonaceae. It was originally grown in East Asia and is widely distributed in China. Polygonum cuspidatum is used in traditional Chinese medicine to treat a variety of diseases, including mold infections, various skin inflammations, cardiovascular diseases and liver diseases. Resveratrol and emodin are the main functional components of Polygonum cuspidatum. Studies have shown that resveratrol is good for cardiovascular health and blood circulation, relieves pain, clears away heat and detoxifies.

Product name:Giant knotweed extract resveratrol
Botanical Source: Polygonum Cuspidatum Sieb
Main Ingredient:50%, 98% resveratrol
Թեստավորման մեթոդ ՝ HPLC
Օգտագործված մաս. Արմատ
Appearance&Specification:
50% Resveratrol HPLC light yellow
98% Resveratrol HPLC White powder


1.Effect on cardiovascular system;
2.Anti-cancer;
3.Nourish and protect liver;
4.Impact on the metabolism of osseous issue;
5.Anti-oxidant and quench free-radicals;
6.Anti-bacterial and anti-fungal.


1. Functional food additive & health supplement
2. Pharmaceuticals
3. Cosmetics and personal care products